Vi på Nyvalls catering lämnar gärna menyförslag, som anpassas till varje tillfälle eftersom vi tycker om att förnya oss och helst jobbar med säsongens råvaror och primörer. www.nyvalls.info

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram Social Ikon